technické parametry runboardu

celková plocha pro Vaši reklamu je 89 m2 

boční strany návěsu 2x 40,8 m2 

zadní plocha, nejvíce exponovaná v běžném provozu 7 m2

minimální doba pronájmu - 3 měsíce

lokalita kampaní - Evropa

tisk reklamní grafiky zajišťuje RUNMEDIA